Visie

Visie


Ingrijpende gebeurtenissen in mijn privéleven en mijn vele ervaringen in 40 jaar verpleegkundige zorg hebben mij de overtuiging gegeven dat we meer zijn dan enkel een fysiek lichaam.

Lichaam, emoties, gedachten maken wie we zijn. Deze drie-eenheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Iedere eenheid met een eigen energetische trilling en gevoeligheid.

We maken allemaal pijn en trauma mee in ons leven, zolang ons zelfhelend vermogen dit kan herstellen blijven we in balans. Echter kunnen sommige pijnen en trauma’s en de wijze waarop we ermee omgaan, voor ruis en verstoring zorgen waar ons natuurlijke systeem van zelfheling niet meer toereikend is. En zo raken we uit evenwicht en vormen zich blokkades.

Healing Touch is een totaal aanpak en oude pijn en trauma wordt op fysiek, emotioneel en mentaal niveau geheeld. Dit proces van transformatie biedt groei van bewustwording en ruimte voor inzicht en verandering.

Mijn levenspad heeft mij door vele mooie en bijzondere ervaringen geleid naar mijn overtuiging dat ik door Healing Touch de ander wil helpen.

Ik gun jou dit proces, en geef jou graag meer licht in je leven.

Ik heb ervaring in het healen van:

Oude pijnen en trauma’s

Mensen met oude pijnen en trauma’s in verschillende energie lagen. Mensen van jong tot oud.

Aanhoudende klachten

Mensen met onverklaarbare en aanhoudende klachten.

Chronische klachten of pijn

Mensen die chronisch ziek zijn en pijn, angst en onzekerheid ervaren.

Klachten door dementie

Mensen die dementerend zijn en spanning, angst en onrust ervaren

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking, overgevoelig voor prikkels en aanraking en die zich niet of moeilijk kunnen uiten.

Aankomende grote overgang

Mensen die weten dat de grote overgang eraan komt en de innerlijke kalmte verlangen om los te laten en in overgave te komen.